Konstskolan Idun Lovén - skulptur 2021

Deadline 2021-05-17 15:00

Ansökan har avslutats.

 • Info
 • 1
  Personuppgifter
 • 2
  Utbildning & Motivation
 • 3
  Arbetsprover
 • Skicka in ansökan

 

Sök till skulptur på Konstskolan Idun Lovén

Här nedan hittar du information om vad ansökan till utbildningen i skulptur skall innehålla. Du skickar in din ansökan via den här webbplatsen och ska vara Idun Lovén tillhanda senast 2021-05-14 klockan 23.00.

Läs även om ansökan till Idun Lovén måleri.

Personbevis

Personbevis ska bifogas denna ansökan och måste vara i PDF-format. Max 2MB. Personbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

Utbildning och erfarenhet

Ange dina tidigare konststudier och ev. tidigare relevanta arbetserfarenheter. (Max 1000 tecken)

Arbetsprover till skulptur:

Arbetsprov Nr. 1 – 6 är obligatoriska. Arbetsprov nr. 7 – 8 är valfria. Dina arbetsprover anses alltså kompletta även om du väljer att inte använda dig av arbetsprov nr. 7 – 8 i din ansökan.

Arbetsprov Nr 1 – 3  skall bestå av 3 skulpturer eller annan form av dokumenterad tredimensionell gestaltning. Det är oftast en fördel att dokumentera en skulptur/installation med fler än en bild. Montera därför fler fotografier av samma verk i samma bildfil.(se förslag hur det kan se ut längre ned i guiden)

Arbetsprov Nr. 4 – 6  skall bestå av teckningar. Teckningarna kan vara enskilda verk men det går också att montera fler teckningar i samma bildfil.

Arbetsprov Nr. 7 – 8  är avsedda för arbetsprover utförda i andra medium än de mer klassiska, t.ex. videokonst, ljudkonst och konceptuell konst. Här kan du därför bifoga verk som är utförda i video eller ljud. Det går även att ladda upp en bildfil med både foto och teckningar om du vill visa ett verk du inte tycker passar in på beskrivningen av arbetsprov nr. 1 – 6.

Filformat som stöds:
Följande filformat kan laddas upp: JPG, PNG, GIF. Bilderna får inte vara större än 3 MB.
Video och ljudklipp laddar du på t.ex. Soundcloud, Vimeo eller Youtube som du länkar till. Maxlängd för varje video och ljudklipp är 3 minuter. Läs mer om filformat och länkade video och ljudklipp: https://fine-art.education/sv/doc/filformat-som-du-kan-ladda-upp/

Viktiga datum

 • 14 maj är sista dagen för inlämning av ansökan!
 • 28 maj får du senast veta om du är antagen till den utbildning du sökt.
 • 4 juni skall antagen studerande bekräfta sin plats genom att betala in 1500 kr som anmälningsavgift. Resterande terminsavgift 10500 kr,  betalas vid terminens början. Terminsavgift för läsåret 2021 – 2022 är 12000 kr. (Du kan få merkostnadslån från CSN till terminsavgiften)

Så här söker du

Du fyller i dina uppgifter, laddar upp arbetsprover, kontaktuppgifter och bilagor i olika flikar/ steg. Du kan ändra och fylla på och byta ut arbetsprover ända tills den sista ansökningsdagen. OBS! För att du inte skall förlora uppladdat material eller inskriven text se till att spara din ansökan för varje steg du gör.

Expeditionsavgiften för ansökan är 150 kr. När avgiften är betald och övriga delar av ansökan är komplett kommer alternativet ”Lämna in ansökan” att visas. Du kan då skicka in den genom att klicka på knappen ”Lämna in ansökan”.

Kontakt

Har Du frågor? Ring expeditionen 08-660 66 99 kl 09.00 – 12.45 eller skriv till info@nullidunloven.se.

 

Konstskolan Idun Loven

Kico Wigren, Sofie Grevelius

info@idunloven.se

08-660 66 99

Dela med andra

Dela

Klicka för att kopiera URL