1. Bakgrund till Fine-art.education

Bakgrund till Fine-art.education

Ansökan till konstnärliga utbildningar

Fine-art.education antagningssystem utvecklades utifrån några avgörande observationer kring ansökningsförfarandet till konstnärliga utbildningar. De 4 tydligaste punkterna var ökad transparens kring urval, stärkt säkerhet, förenklat antagningsförfarande och breddat upptagningsområde.

Med Fine-art.educations lättanvända antagningssystem kan utbildare och organisationer inom konst och kultur få hjälp att genomföra sin antagning. Fine-art.education medverkar även i andra projekt som leder till ökad kännedom om det konstnärliga fältet som helhet.

Fine-art.education finns för att flera, oberoende av bakgrund och resurser, ska välja ett konstnärligt yrke och verka i kulturen.

Hur skapas ett tillfälle som väcker intresse för att arbeta inom konst och kultur?

Jag har funderat mycket på hur en kan skapa möjligheter för att nå intresserade ungdomar och även få dem att söka konstutbildningar. Oavsett hur långt en facebookkampanj når kommer den aldrig ge en djupare inblick i vad det innebär att vara kulturutövare. Enbart ett samtal över tid kan eventuellt förmedla en sådan förståelse till någon som befinner sig långt från konstvärlden.

Den insikten ledde mig till tanken att det skulle behövas obligatoriska möten i skolan mellan unga och etablerade konstnärer. Det slog mig att i den svenska skolplanen fanns utrymme för just ett sånt möte i Gymnasiearbetet vilket är en kurs om 100 poäng som måste vara godkänd för att eleven ska få examen. Under kursen krävs det att eleven har sin lärare som handledare och en extern medbedömare med erfarenhet av det kunskaps-/yrkesområde som gymnasiearbetet avser.

Det var inte svårt att se att konstnärer skulle kunna agera medbedömare och konstnärliga handledare för gymnasiearbeten i estetiska ämnen. Men ett sådant sammanhang saknades och därför utvecklade jag tillsammans med Konstfrämjandet en metod och en digital plattform där unga kopplas ihop med professionella konstnärer.

Initialt hade jag två förhoppningar. Dels att samtalen ska leda till att väcka ungas intresse för att vilja arbeta konst och kultur. Dels att ungdomarna skickar in en ansökan till de utbildningar Fine-art.education samarbetar med för att på så sätt finna vägen in i ett aktivt konstliv.

1996 sökte jag för första gången in till en konstskola. Jag hade tänkt söka något år tidigare men vågade inte på grund av bristande ingångar till kulturområdet. När jag nu 20 år senare granskade de konstnärliga utbildningarnas ansökningsförfarande slog det mig att världen inte har förändrats avsevärt sedan jag lämnade in min första ansökan. Jo det är klart den har. Människor bor, lever och söker information på annat sätt. Men fortfarande är det många som inte kommer att skicka in sin ansökan. Kanske på grund av liknande känslor eller brist på förståelse som jag fick efter att läst gamla skolprospekten för att försöka förstå vad som eftersöktes i arbetsproverna, hur det kändes att gå på skolan och hur det var att arbeta som konstnär. Idag vet jag det. Jag hoppas kunna hjälpa de som vill ta plats i det för samhället viktiga konst och kultur området eftersom det är till för alla.

Magnus Liistamo
Initiativtagare till Fine-art.education
08 559 16 701
magnus@nullfine-art.education