1. Ansökan till konstnärliga utbildningar

Ansökan till konstnärliga utbildningar

Fine-art.education grundades utifrån några avgörande observationer kring ansökningsförfarandet till konstnärliga utbildningar. De 4 tydligaste punkterna var ökad transparens kring urval, stärkt säkerhet, förenklat antagningsförfarande och breddat upptagningsområde.

Med Fine-art.educations lättanvända antagningssystem kan konst och kulturutbildningar få hjälp att genomföra sin antagning. Samtidigt ska sökande få stöd hela vägen från att hitta utbildningar till att göra en ansökan. Fine-art.education medverkar även i andra projekt som leder till ökad kännedom om det konstnärliga fältet som helhet.

Målsättningen med Fine-art.education är att flera, oberoende av bakgrund och resurser, ska välja ett konstnärligt yrke och verka i kulturen.

1996 sökte jag för första gången in till en konstskola. Jag hade tänkt söka något år tidigare men vågade inte på grund av bristande ingångar till kulturområdet. När jag nu 20 år senare granskade de konstnärliga utbildningarnas ansökningsförfarande slog det mig att världen inte har förändrats avsevärt sedan jag lämnade in min första ansökan. Jo det är klart den har. Människor bor, lever och söker information på annat sätt. Men fortfarande är det många som inte kommer att skicka in sin ansökan. Kanske på grund av liknande känslor eller brist på förståelse som jag fick efter att läst gamla skolprospekten för att försöka förstå vad som eftersöktes i arbetsproverna, hur det kändes att gå på skolan och hur det var att arbeta som konstnär. Idag vet jag det. Jag hoppas kunna hjälpa de som vill ta plats i det för samhället viktiga konst och kultur området eftersom det är till för alla.

Magnus Liistamo
Initiativtagare till Fine-art.education
08 559 16 701
magnus@nullfine-art.education