Antagningssystem

Fine-art.educations antagningssystem hjälper utbildningsinstitutioner inom konst och kultur att utforma, dokumentera och hantera antagningsprocessen.

Läs mer

Lärplattform

Fine-art.education – Learn är en webbaserad lärmiljö som fungerar på liknande sätt som traditionella konstskolor med ataljésamtal mellan lärare/handledare och studenter/elever.

Dela

Klicka för att kopiera URL