Handledning online

Boka digitala ateljésamtal med erfarna konstnärer.

Gratis handledning av några av Sveriges bästa konstnärer för dig mellan 16 till 23 år.

Konstnärlig Handledning för unga

Webbaserad lärmiljö

Fine-art.education – Learn är en webbaserad lärmiljö som fungerar på liknande sätt som traditionella konstskolor med ataljésamtal mellan lärare/handledare och studenter/elever.

Webbaserad lärmiljö

Antagningssystem

Fine-art.education Antagningssystem är ett system som organisationer och utbildningsinstitutioner inom konst- och kultur kan använda för antagning till kurser och program.

Läs mer