Handledning online

Boka digitala ateljésamtal med erfarna konstnärer.

Gratis handledning av några av Sveriges bästa konstnärer för dig mellan 16 till 23 år.

Konstnärlig Handledning för unga

Ansökan till konstskolor

Webbaserad lärmiljö

Fine-art.education – Learn är en webbaserad lärmiljö som fungerar på liknande sätt som traditionella konstskolor med ataljésamtal mellan lärare/handledare och studenter/elever.

Webbaserad lärmiljö

Antagningssystem

Fine-art.education Antagningssystem är ett system som organisationer och utbildningsinstitutioner inom konst- och kultur kan använda för antagning till kurser och program.

Läs mer