Inlägg

Här har vi samlat information om inlägg och kommenterar.

Lärplattformen är ordnad i kanaler som innehåller trådar där du skriver inlägg. Vilka kanaler du ser beror på din profil. Textrutan för att göra inlägg syns bara i trådar som tillåter inlägg.

Alla som kan se kanalen kan se ditt inlägg.

Hur gör jag ett nytt inlägg?

Så här gör du inlägg i en tråd som du besöker.

  1. Skriv ditt inlägg i textrutan längst ner på sidan.
  2. Använd formateringsverktyget om du vill lägga till effekter som fetstil och punktlistor.
  3. Du kan även infoga länkar eller ladda upp filer.
    Läs även: Lägg till media
  4. Klicka på Skicka när du skrivit klart.

Hur klistrar jag in text från dokument?

Gör så här för att klistrar in text från webbsidor eller dokument.

  1. Klistra in texten från en webbsida/ dokument.
  2. Markera texten i textrutan.
  3. Klicka på knappen Rensa formateringen i formateringsverktyget.

Hur besvarar jag inlägg?

Så här besvarar du inlägg.

Klicka på länken Svara nedanför inlägget du besvarar.

Lägg till ditt svar i textrutan som öppnar sig och klicka på Skicka.

Hur redigerar jag inlägg?

Administratörer kan redigera alla inlägg. Deltagare kan redigera ett inlägg inom 120 minuter efter att det har publicerats.

Hitta det inlägg som du vill redigera och klicka på Redigera.
Gör önskade ändringar och klicka på Spara.

Markera ett inlägg som läst eller oläst

Klicka på Markera som läst eller Markera som oläst ovanför inlägget.

Upprepa om du vill aktivera/inaktivera statusen från läst till oläst och tillbaka igen.

Markera alla inlägg i en tråd som lästa eller olästa

Välj Markera som läst eller Markera som oläst längst ner på sidan under det sista inlägget.

Hur vet jag om inlägget är läst eller oläst?

Länken till inlägget (datum/ klockslag) är grönt för olästa inlägg. När du markerat ett inlägg som läst blir länken grå och ett grått streck visas till vänster om inlägget.

Spara inlägg och kommentarer

Du kan spara länkar till inlägg och kommentarer så att du snabbt hittar dem senare. Gör så här:

Klicka på texten Spara ovanför inlägget/ kommentaren.

Fine-art.education skickar e-postaviseringar när någon kommenterar ett av dina sparade inlägg. Du kan stänga av e-postaviseringar på din profil. Läs mer: Redigera din profil.

Visa eller ta bort sparade länkar

Klicka på ditt namn längst upp till höger och klicka sedan på Visa sparade.

Om du vill ta bort en länk klickar du på Ta bort från sparade.

Vilka typer av filer kan jag lägga till?

I länkarna nedan hittar du information om de olika filformat som du kan ladda upp och länka till:

Filformat som du kan ladda upp

Länka till video och ljudklipp

Dela

Klicka för att kopiera URL